Yêu Cầu Báo Giá

Thông tin Đặt hàng và Vận chuyển

Yêu cầu đặt hàng: Gửi tất cả các đơn đặt hàng tới vantaire.vn@gmail.com. Tất cả các yêu cầu đặt hàng bằng lời nói đều phải được xác nhận bằng đơn đặt hàng. Bao gồm mã đơn đặt hàng, tên, số điện thoại và email liên hệ, địa điểm hóa đơn đến và vận chuyển đến, ngày giao hàng yêu cầu, tên người dùng cuối hoặc dự án, mã cửa hàng (chỉ đối với bán lẻ), phương thức vận chuyển, hãng vận tải ưu tiên và số tài khoản của bên thứ ba nếu phù hợp. Đồng thời bao gồm cả bất cứ chỉ dẫn đặc biệt nào hay thông tin nào về sản phẩm (dự án mới hoặc sản phẩm bổ sung, thay thế, hướng dẫn giao hàng, v.v...).
Xác nhận đơn đặt hàng: Tất cả các đơn đặt hàng sẽ được xác nhận trong vòng 2 ngày làm việc sau khi đã nhận được tất cả các thông tin đặt hàng cần thiết. Xin vui lòng kiểm tra lại kịp thời xác nhận đơn đặt hàng và thông báo tới vantaire.vn@gmail.com về bất cứ sai khác nào về đơn đặt hàng.
Giá và Chiết khấu: Tất cả các mức giá và chiết khấu được dựa trên các mức có hiệu lực tại thời điểm đơn đặt hàng đã sẵn sàng được thực hiện, nếu như không có thỏa thuận khác. Giá được tính trên mỗi mặt hàng. Các mức giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Bất cứ khoản thuế áp dụng nào cũng đều phải được cộng vào đơn đặt hàng nếu như không đưa ra được bằng chứng được miễn thuế hoặc chứng chỉ bán lại.
Giao hàng: Các đơn đặt hàng sẽ được ấn định ngày vận chuyển và được công nhận theo đó dựa trên thời gian chờ hiện hành, sản phẩm có sẵn và thời gian giao hàng. Ngày xuất hàng sẽ chịu sự thay đổi theo tính chất của sản phẩm, nhân công, tính sẵn có của nguyên liệu hoặc các điều kiện sản xuất nằm ngoài sự kiểm soát của Kim Cương Đỏ. Xem Biểu đồ Thời gian chờ hiện tại để tính ngày giao hàng gần đúng trước khi đặt đơn đặt hàng.
Thay đổi hoặc Hủy bỏ: Các thay đổi hoặc hủy bỏ đơn đặt hàng phải được thực hiện dưới dạng văn bản và có thể phát sinh thêm chi phí cho nhân công và/hoặc nguyên liệu. Các thay đổi có thể sẽ làm chậm ngày xuất hàng. Xem Các Điều khoản và Điều kiện của Kim Cương Đỏ để biết thêm chi tiết.
Khiếu nại và Hoàn trả Sản phẩm: Khiếu nại do thiếu hàng hoặc đơn đặt hàng được hoàn thành không đúng phải được đệ trình với Kim Cương Đỏ trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được hàng. Các điều chỉnh về giá cũng phải được lập thành văn bản trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được hóa đơn. Việc hoàn trả sản phẩm bắt buộc phải nhận được số Ủy quyền Hoàn trả Sản phẩm (RMA). Xem Các Điều khoản và Điều kiện của Kim Cương Đỏ để biết thêm chi tiết. Để biết tất cả các yêu cầu hoàn trả, liên hệ vantaire.vn@gmail.com.
Báo giá Vận chuyển: Báo giá vận chuyển được cung cấp theo yêu cầu khi chất hàng lên tàu từ kho hàng của Kim Cương Đỏ. Tất cả các chi phí vận chuyển và dịch vụ liên quan do khách hàng thanh toán. Phụ phí áp dụng với các dịch vụ đặc biệt sau đây; xin vui lòng gọi để nhận báo giá:
Phương thức Vận chuyển - Khóa: Kiện hàng Nhỏ Loại 70 Vận chuyển Khóa. Với số lượng trên 280 khóa, quý vị sẽ được báo giá về cước phí UPS. Khách hàng phải thanh toán tất cả các khoản thuế và lệ phí. Các đơn đặt hàng trả trước sẽ bao gồm cước phí vận chuyển phải thanh toán trước khi chuyển hàng. Đơn hàng có nêu điều kiện trả chi phí xếp dỡ theo thỏa thuận cụ thể sẽ nêu cả cước phí vận chuyển trên hóa đơn. TẤT CẢ CÁC ĐƠN ĐẶT HÀNG SẼ BAO GỒM $5,00, €5,00, ₤5,00 hoặc HK$40,00 PHÍ XỬ LÝ VÀ BẢO HIỂM.
Ước tính Trọng lượng – Khóa: Để tính trọng lượng hàng, sử dụng 680g trên một khóa (bao gồm bao bì, chìa khóa, phụ kiện), 40 khóa một hộp các tông.
Tài khoản của Bên thứ ba: Kim Cương Đỏ có thể đưa các số tài khoản của bên thứ ba do khách hàng cung cấp vào hóa đơn cho UPS, FEDEX hoặc một hãng vận tải thay thế. Xin vui lòng cung cấp hãng vận tải, số tài khoản và chỉ ra phương thức phục vụ được yêu cầu (qua đêm, ngày thứ 2, v.v...) trên đơn đặt hàng. Đồng thời cung cấp thông tin liên hệ cho hãng vận tải.
Kiểm tra: Điều tối quan trọng là phải kiểm tra tất cả các kiện hàng/chuyến hàng khi nhận hàng và ghi lại những hư hỏng trên biên lai giao hàng. Liên hệ ngay với Kim Cương Đỏ để báo chuyến hàng bị hư hỏng. ***Kim Cương Đỏ không thể gửi khiếu nại với hãng vận tải về chuyến hàng bị hư hỏng nếu không có thông báo. Khi nhận hàng, chụp ảnh sản phẩm hư hỏng và gửi tài liệu dẫn chứng đặt hàng bắt buộc tới vantaire.vn@gmail.com – Chủ đề: Khiếu nại Hàng Hư hỏng do Vận chuyển.***

VẬN CHUYỂN BẮC NAM GỌI NGAY:
hotline